Nowy numer „Znad Pisy” – zapraszamy do lektury

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 listopada 2017

W piątek 10 listopada odbyła się promocja 23 numeru pisma „Znad Pisy”. To najobszerniejsze wydanie w historii popularnonaukowego periodyku. Zapraszamy do zapoznania się z tematyką w najnowszym numerze. Sprzedaż prowadzi kasa Muzeum Ziemi Piskiej. 

Numer 23 „Znad Pisy” został przygotowany dla uczczenia jubileuszu 650-lecia nadania Piszowi praw osadniczych i bartnych. Z tej okazji opracowano nowe tłumaczenie dokumentu pochodzącego z 1367 roku, a także wiele innych artykułów poruszających różne wątki historii Pisza i Ziemi Piskiej.

Ufam, że nowy numer „Znad Pisy” będzie fascynującą lekturą dla miłośników historii regionu. Stali Czytelnicy z pewnością zauważą odświeżoną szatę graficzną pisma. Zdaję sobie sprawę, że po ponad 20 latach to duża zmiana. Mam jednak nadzieję, że nowa forma opracowania graficznego przypadnie Państwu do gustu.

dr Aneta Agnieszka Karwowska
Redaktor Naczelna „Znad Pisy”

 

"Znad Pisy" nr 23 

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Dominik Zamiatała

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 • dr inż. Anna Długozima

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 • dr hab. Katarzyna Chrudzimska-Uhera

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 • dr hab. Konrad Bobiatyński

Uniwersytet Warszawski

 • dr Magdalena Żurek

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Rada Naukowa:

 • dr Aneta Agnieszka Karwowska - redaktor naczelna
 • dr hab. Anna Sylwia Czyż
 • dr Jerzy Kiełbik

Zespół Redakcyjny:

 • Ryszard Wojciech Pawlicki
 • Dietmar Serafin
 • Łukasz Szymański

Projekt okładki:

dr Aneta Agnieszka Karwowska

Typologia tytułu:

Mieczysław Kulęgowski

Na pierwszej stronie okładki:

Starorzecze Pisy z panoramą miasta (Fot. M. Truszkowski)

Opracowanie graficzne:

Sławomir Krajewski

Wydawca:

Muzeum Ziemi Piskiej

Pl. Daszyńskiego 7

12-200 Pisz

tel. fax 87 423 22 64

e-mail: mzppisz@wp.pl

www.muzeumziemipiskiej.pl

Mecenasi „Znad Pisy”:

 • Jerzy Wojciech Małecki - Poseł na Sejm RP
 • Andrzej Nowicki - Starosta Piski
 • Andrzej Szymborski - Burmistrz Pisza
 • Robert Trąbka - Nadleśniczy Nadleśnictwa Pisz
 • Krzysztof Czaporowski - Nadleśniczy Nadleśnictwa Maskulińskie
 • Wiko Company - Spółka Akcyjna
 • Grzegorz Karwowski - Skrawmet
 • Halina i Wiesław Gotowicz - Galeria Mebli Markann 

Sprzedaż:

„Znad Pisy” nr 23 kosztuje 30 zł. Książkę można nabyć w kasie Muzeum Ziemi Piskiej. Osoby spoza Pisza, które nie mogą osobiście wybrać się do Muzeum., zachęcamy do kontaktu telefonicznego, tel. 87 423 22 64 lub mailowego, mail: mzppisz@wp.pl. Istnieje możliwość wysłania książki na wskazany adres po dokonaniu przedpłaty na konto Muzeum. Koszty przesyłki pokrywa odbiorca.

 

Spis treści:

Wprowadzenie / Aneta Agnieszka Karwowska

Wiersz nieznanego artysty

Kalendarium / Aneta Agnieszka Karwowska, Dietmar Serafin

Kronika wydarzeń / Aneta Agnieszka Karwowska, Dietmar Serafin, Łukasz Szymański

Archeologia

Kim jesteś „Babo”? O antropomorficznej rzeźbie kamiennej z Wejsun / Jerzy Marek Łapo

Miód, bursztyn czy niewolnicy? O złotym wieku w pradziejach Mazur / Mirosław Rudnicki

Żelazne topory z Nadleśnictwa Wipsowo, pow. olsztyński, woj. warmińsko-mazurskie / Agata Trzop-Szczypiorska

Historia

Prusowie neofici na kartach średniowiecznych źródeł (XI-XIII w.) / Alicja Dobrosielska

Przywilej dla osady pod zamkiem w Piszu z 1367 r. / Grzegorz Białuński

Przywilej na wolne rybołówstwo, myślistwo i bartnictwo nadany mieszkańcom Pisza w 1367 r. / Bartłomiej Dźwigała

Siedziba krzyżackich prokuratorów w Piszu a architektura warowna zakonu krzyżackiego w Prusach / Marcel Knyżewski

Georg Treber w Piszu w 1647 r. Początki budowy „miasta-twierdzy” / Sławomir Augusiewicz

Z dziejów obsady stanowisk w magistracie Pisza (Johannisburga) w XVIII w. / Jerzy Kiełbik

 „Gazeta Mazurska” i Mazurska Partia Ludowa / Stanisław Achremczyk

Rys historii Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Piszu / Ks. Marcin Pysz

Oblicze konfesyjne przed II wojną światową i po niej w byłych Prusach Wschodnich / Ks. Krzysztof Bielawny

O rybach, rybactwie i rybakach dawnych Mazur / Wojciech Stawecki

O kopaniu bursztynu w Puszczy Piskiej i Zielonej / Krzysztof Andrzej Worobiec

Fortyfikacje

Schron bojowy Bw. 49 w Piszu - jeszcze jedno spojrzenie / Robert Marek Jurga

Językoznawstwo

Gwary mazurskie, czyli gwary polskie na terenie dawnych Prus Wschodnich.

Spojrzenie socjolingwisty i dialektologa / Ewelina Grześkiewicz

Muzealia

Muzeum Ziemi Piskiej. Charakterystyka i pozyskiwanie zbiorów. Część 1. Muzealia etnograficzne / Izabela Lewandowska

Społeczeństwo

Przemiany narodowościowe i demograficzne pogranicza mazurskiego ze szczegolnym

uwzględnieniem powiatu piskiego w okresie stalinowskiej polityki narodowościowej

(1950-1956) / Ryszard Wojciech Pawlicki

Wspomnienia

Pisz w latach 60. XX w. / Jerzy Gromiec

Podróże ścieżkami pamięci. Relacje z podróży na Mazury byłych mieszkańców powiatu piskiego na łamach rocznika „Johannisburger Heimatbrief” z lat 1955-2014 / Jakub Knyżewski

Bajki znad Pisy / Marek Truszkowski

Wywiad

Mira Kreska - kobieta, która została legendą za życia / Aneta Agnieszka Karwowska

Zapisane w krajobrazie

Park miejski w Piszu - niechlubny początek ciekawego projektu / Piotr Sikorski 

Przyroda

Bartnictwo w Puszczy Piskiej / Adam Witkiewicz

Recenzje

Prusy Wschodnie w literackim zwierciadle - Anna Gajdis, Odległa Prowincja. Prusy Wschodnie w prozie pisarzy niemieckich (1866 - 1945), Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2014, ss. 282 / Jakub Knyżewski

Materiały

Materiały do bibliografii Ziemi Piskiej. Część 16

Autorzy „Znad Pisy”

 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie