Muzeum Ziemi Piskiej

650-lecie nadania praw osadniczych i bartnych - informacje ogólne

W 1367 roku komtur bałgijski Ulryk Fricke nadał mieszkańcom osady przy piskim zamku przywilej wolnego rybołówstwa, bartnictwa i myślistwa. To jedno z najważniejszych wydarzeń w dziejach naszego miasta, które pozwoliło na rozwój grodu nad Pisą.

Muzeum Ziemi Piskiej organizuje w 2017 roku obchody 650. rocznicy wydarzenia. Zaplanowano cykl wykładów i spotkań poświęconych historii naszego miasta i regionu w różnych okresach, które mają pokazać ciekawe aspekty codziennego życia mieszkańców tych ziem.

Zaproszenie do współpracy przyjęli historycy, pasjonaci i mieszkańcy Pisza. Wydarzenia zaplanowano od marca do listopada (od czerwca do sierpnia przerwa letnia). Udział we wszystkich spotkaniach jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy.