15 września 2017 r. - dr hab. Zbigniew Kudrzycki

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Muzeum Ziemi Piskiej

zaprasza na wykład

„Pogranicze mazowiecko-pruskie na przestrzeni dziejów

ze szczególnym uwzględnieniem Pisza”

dr hab. Zbigniew Kudrzycki

historyk, znawca historii najnowszej Polski i powszechnej, dziejów Mazur oraz stosunków polsko rosyjskich w XX wieku 

 

W odczycie zostaną przedstawione wydarzenia z dziejów Pisza i okolic, które miały istotny wpływ na historię Polski. Istotnym bedzie również omówienie kształtowania się pogranicza mazowiecko - pruskiego na przestrzeni dziejów i zachodzących na nim procesów społecznych. 

Spotkanie uświetni recital Zuzanny Nalewajek, laureatki ogólnopolskich festiwali i konkursów wokalnych. Piszanka jest absolwentką Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Olsztynie. 

Piątek 15 września 2017 roku, godz. 18. Zapraszamy