5 lutego - 20 kwietnia 2018 - Gminny Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Muzeum Ziemi Piskiej i Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Piszu organizują Gminny Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Zadaniem uczestników będzie zilustrowanie symboli narodowych bądź legendy o początkach państwa polskiego.

Konkurs dla uczniów szkół podstawowych z gminy Pisz, organizowany we współpracy z SP Nr 1 w Piszu, to jedno z wydarzeń wpisujących się w Obchody Jubileuszu Stulecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości, przygotowywane przez Muzeum Ziemi Piskiej. Najmłodsi uczniowie będą mieli okazję wykazać się nie tylko talentem artystycznym, ale także włączyć się w upamiętnienie najważniejszych wydarzeń i postaci sprzed wieku, które pozwoliły odbudować suwerenne państwo polskie. 

Uczestnicy Gminnego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości zostaną podzieleni na dwie kategorie wiekowe. Zadaniem młodszych uczniów, z klas I-III, będzie zilustrowanie polskich symboli narodowych. Tematyka prac w starszej grupie, kl. IV-VI, ma dotyczyć legend o początkach państwa polskiego. Uczestnicy mogą przedstawić postaci czy wydarzenia z podań o Lechu, Czechu i Rusie, Popielu, Piaście Kołodzieju, Warsie i Sawie oraz Wandzie, co Niemca nie chciała. 

Prace konkursowe przyjmowała będzie SP Nr 1 w Piszu. Konkurs rozpoczyna się 5 lutego, a termin składania prac mija 9 kwietnia. Jury wyłoni zwycięzców w dwóch kategoriach wiekowych. Fundatorem nagród dla laureatów jest Muzeum Ziemi Piskiej, a ich wręczenie odbędzie się 20 kwietnia podczas konferencji „Warmia i Mazury na drodze ku niepodległej Polsce. W setną rocznicę niepodległości Polski” w Muzeum.             

Każda praca zgłoszona do konkursu, powinna być zatytułowana oraz podpisana imieniem i nazwiskiem autora, a także nazwą szkoły. Uczestnik musi złożyć także oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w konkursie przez akceptację regulaminu podpisane przez rodzica lub prawnego opiekuna. Szczegółowy regulamin oraz oświadczenie są dostępne na stronach internetowych organizatorów: www.muzeumziemipiskiej.pl oraz www.sp1.pisz.pl. Konkurs koordynują Alina Skrodzka i Marzena Krom-Ruchała, nauczycielki SP Nr 1 w Piszu, tel. 87 423 25 22. 

Zapraszamy do udziału w konkursie.

Galeria


  • Powiększ zdjęcie