Modernizacja wnętrza Muzeum Ziemi Piskiej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Muzeum Ziemi Piskiej na podstawie Umowy o dofinansowanie Nr 00053-6523.2-SW1410062/17/18 zawartej w dniu 5 kwietnia 2018 r. w Olsztynie

z Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego

realizuje operację

„Modernizacja wnętrza budynku Muzeum Ziemi Piskiej  w Piszu”

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie cel:
Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej przeznaczonej na użytek publiczny poprzez modernizację wnętrza budynku Muzeum Ziemi Piskiej w Piszu i utrzymanie go przez 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej.

Założeniem jest dostosowanie ekspozycji Muzeum Ziemi Piskiej do współczesnych standardów funkcjonalno-estetycznych dla pomieszczeń muzealnych. Celem jest również usystematyzowanie wystaw i wyodrębnienie stref tematycznych w których eksponaty i treści merytoryczne prezentowane będą w sposób uporządkowany i przejrzysty dla zwiedzających.

Modernizacja obejmie część sali przyrodniczej oraz salę etnograficzną, historyczną i archeologiczną, która zostanie przystosowana do organizacji konferencji, wystaw czasowych i lekcji muzealnych. W sali przyrodniczej oraz etnograficznej planowane jest tło dźwiękowe, a w boksie poświęconym rybołówstwu prezentacja filmu na monitorze.

Dofinansowanie pochodzi ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

Galeria


  • Powiększ zdjęcie