Znad Pisy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

O CZASOPIŚMIE:

- HISTORIA

„Znad Pisy”, wydawane nakładem Muzeum Ziemi Piskiej, ukazuje się od 1995 r. i jako seria wydawnicza z blisko 30-letnią tradycją na trwale wpisuje się w krajobraz kulturowy regionu. Pismo ma ugruntowaną pozycję na rynku wydawniczym Warmii i Mazur. Przez lata stało się platformą zrzeszającą naukowców i pasjonatów regionalistyki, którzy na jego łamach prezentują wyniki badań historycznych, obserwacji przyrodniczych, opisują zmiany społeczne, poruszają tematykę związaną z religioznawstwem, językoznawstwem, architekturą. Wspólnym mianownikiem prezentowanych artykułów jest zawsze Pisz i ziemia piska, a choć artykuły w znacznej części mieszczą się w takich dyscyplinach naukowych, jak historia, archeologia i historia sztuki, to Redakcja dokłada starań, aby w każdym nie zabrało także żywych świadectw o charakterze bardziej popularnym: wywiadów, wierszy i wspomnień.   

Pierwszy tom pisma w 1995 r. liczył 60 stron. Do numeru ósmego „Znad Pisy” ukazywało się co pół roku, a następnie w formie rocznika. W późniejszych latach pięć wydawnictw numerowano podwójnie. Systematycznie przybywało prezentowanych treści i stale zwiększało się grono autorów. Część z nich w różnych okresach wiązało się z redakcją regularną współpracą, opracowując po kilkanaście artykułów. Gruntowną przemianę pismo przeszło w 2017 r. Od numeru 23 ukazuje się w całkowicie zmienionej, odświeżonej szacie graficznej i jest już pismem o ugruntowanej pozycji na rynku wydawniczym Warmii i Mazur. Pismo mocno wpisało się w krajobraz kulturowy regionu, a dla wielu stało się inspiracją do naukowych poszukiwań oraz niezwykle istotnym źródłem informacji w pracy naukowej. Ze względu na szeroką tematykę „Znad Pisy” dociera do dużej grupy odbiorców. Należą do nich: regionaliści, historycy, socjologowie, mieszkańcy miasta i regionu, a także turyści odwiedzający Mazury. Ponadto od 2017 r. artykuły pojawiające się na łamach periodyku zaczęły być ilustrowane kolorowymi zdjęciami i po raz pierwszy zostały zrecenzowane, dzięki czemu podniosła się ranga naukowa czasopisma.

Od 2015 r. redaktorem naczelnym pisma jest dr Aneta Karwowska, dyrektor Muzeum Ziemi Piskiej. Wcześniej tę funkcję sprawowali Mieczysław Kulęgowski oraz dr Waldemar Brenda. Duży wkład w rozwój pisma miał także m.in. Dietmar Serafin, były dyrektor muzeum, propagator gwary mazurskiej.

Muzeum Ziemi Piskiej finansuje całość prac związanych z tworzeniem pisma ze środków własnych oraz funduszy przekazywanych przez mecenasów w ramach darowizn na realizację zadań statutowych. Z dofinansowaniem ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury wydano „Znad Pisy” nr 24. Muzeum Ziemi Piskiej realizowało w 2018 r. projekt pn. Wydanie kolejnych numerów ogólnopolskiego czasopisma popularnonaukowego „Znad Pisy” w wersji papierowej.

 „Znad Pisy” jest kontynuacją tradycji wydawniczych zapoczątkowanych w połowie lat 60. XX w. przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Piskiej. Z jego inicjatywy wydrukowano sześć numerów „Komunikatów Znad Pisy”. Następnie w latach 1971-1990 ukazywało się „Znad Pisy” w formie zeszytowej, ale wobec problemów z cenzurą czy brakiem papieru czasopismo drukowano nieregularnie.

 

- RADA NAUKOWA CZASOPISMA

prof. dr hab. Janusz Małłek – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr hab. Anna Sylwia Czyż prof. UKSW – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

dr Alicja Dobrosielska – Towarzystwo Naukowe Pruthenia

dr Jerzy Marek Łapo – Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie

dr Bartłomiej Dźwigała – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

dr hab. Józef Skrabski – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

dr Robert Klimek –  Olsztyn

dr Sabine Grabowski – Fundacja Domu Gerharta-Hauptmanna. Forum Niemiecko-Wschodnioeuropejskie w Düsseldorfie - „Assoziiertes Mitglied der Forschungsstelle”

 

- ZESPÓŁ REDAKCYJNY

Redaktor naczelny:

dr Aneta Agnieszka Karwowska

 

Zespół redakcyjny:

Ryszard Wojciech Pawlicki – sekretarz

Łukasz Szymański

 

Redaktor językowy:

Dr Małgorzata Jesiotr

 

 

- RECENZENCI w latach (2017-2023):

prof. dr hab. Halina Pelcowa – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

kan. prof. dr hab. Andrzej Kopiczko – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

prof. dr hab. Zbigniew Kobyliński - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

prof. dr hab. Wojciech Zawadzki - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

prof. dr hab. Waldemar Gliński - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

prof. dr hab. Kazimierz Łatak - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

prof. dr hab. Dominik Zamiatała - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

dr hab. Anna Sylwia Czyż - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

dr hab. Katarzyna Chrudzimska – Uhera - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

dr inż. Anna Długozima – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

dr hab. Konrad Bobiatyński – Uniwersytet Warszawski

dr Magdalena Żurek - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

dr Bartłomiej Dźwigała - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 

 

INFORMACJE DLA AUTORÓW:

 

- KONTAKT 

Redakcja "Znad Pisy"

Muzeum Ziemi Piskiej 

Plac Daszyńskiego 7, 12-200 Pisz

email: muzeumziemipiskiej@wp.pl

tel. 87 423 22 64 

 

- INSTRUKCJA WYDAWNICZA 

Instrukcja wydawnicza-Znad Pisy.pdf

 

- ZASADY RECENZOWANIA

„Redakcja wstępnie ocenia przesłane teksty i kwalifikuje do dalszych recenzji. Każdy artykuł jest poddany ocenie przez dwóch recenzentów. Autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. double-blind review process).

Szczegółowe zasady recenzji zawarte są w formularzu.”

 

- OŚWIADCZENIE AUTORA

Oswiadczenie autora.pdf

 

Najnowsze wydania

Znad Pisy Nr 29

Znad Pisy Nr 27/28

Znad Pisy Nr 26

Znad Pisy Nr 25

Archiwalne wydania

Znad Pisy Nr 1

Znad Pisy Nr 2

Znad Pisy nr 3

Znad Pisy Nr 4

Znad Pisy nr 5

Znad Pisy Nr 6

Znad Pisy nr 7

Znad Pisy nr 8

Znad Pisy Nr 9

Znad Pisy Nr 10

Znad Pisy Nr 11

Znad Pisy Nr 12

Znad Pisy Nr 13-14

Znad Pisy nr 15

Znad Pisy Nr 16

Znad Pisy Nr 17-18

Znad Pisy Nr 19-20

Znad Pisy Nr 21-22

Znad Pisy Nr 23

Znad Pisy Nr 24

 

Pliki do pobrania