Znad Pisy Nr 11

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Znad Pisy

Nr 11 – rok 2002

 

Cena 20 zł 

Do kupienia w kasie Muzeum Ziemi Piskiej lub wysyłkowo (zamówienia mailem na adres mzppisz@wp.pl


Redakcja:

Waldemar Brenda – redaktor naczelny 

Mieczysław Kulęgowski

Ryszard W. Pawlicki

Dietmar Serafin

 

Stali współpracownicy:

Grzegorz Białuński

Piotr Olszak  

Piotr Sikorski

 

Na pierwszej stronie okładki:

Wejsuny. Lata dwudzieste XX w.

 

Spis treści:

KRONIKA WYDARZEŃ

Z ARCHIWUM

 • O wzajemnych relacjach między starostą Edmundem Rutkowskim a PPR i władzami bezpieczeństwa w Piszu. Dokumenty z 1946 r. (oprac. Waldemar Brenda)

ARCHEOLOGIA

 • Z historii badań archeologicznych ziemi piskiej do 1945 roku. Mirosław J. Hoffmann
 • O tajemniczym stanowisku archeologicznym w Okartowie. Jerzy M. Łapo

HISTORIA

 • Rozwój osadnictwa w starostwie piskim w czasach księcia Albrechta (1525-1568). Grzegorz Białuński
 • Losy ziemi piskiej w czasach potopu szwedzkiego 1655-1660. Sławomir Augusiewicz  
 • Skąd przychodzą Mazurzy? Erwin Kruk  
 • Najstarsza chata mazurska. Piotr Olszak
 • Chałupa z Warnowa jako przykład mazurskiej chałupy podcieniowej. Krzysztof Worobiec
 • Węzeł kolejowy w Piszu (cz. II). Stanisław Jasiński, Adam Żywiczyński
 • O Armii Czerwonej na Warmii i Mazurach. Waldemar Brenda
 • Z Chełmszczyzny na Warmię i Mazury. Przyczynek do losów ukraińskiego duchowieństwa przesiedlonego w ramach akcji „Wisła” w 1947 . Igor Hałagida
 • Stosunek Mieczysława Moczara – wojewody olsztyńskiego i przewodniczącego Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie w latach 1948 – 1952 do ludności autochtonicznej Warmii i Mazur. Marcin Ślaski
 • Działalność aparatu bezpieczeństwa w województwie olsztyńskim przed „odwilżą popaździernikową” w świetle sprawozdań Wojewódzkiego Urzędu do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego w Olsztynie (lata 1955-1956). Krzysztof Sychowicz
 • Powojenna dekada na Warmii i Mazurach w świetle najnowszych publikacji historycznych (lata dziewięćdziesiąte). Elżbieta Chrostowska

SPOŁECZEŃSTWO

 • Mieszkańcy Mazur czy nowi Mazurzy? Tożsamość regionalna mieszkańców Mazur południowych – wyniki badań przeprowadzonych we wsi Wejsuny. Krzysztof Rakowski

WSPOMNIENIA

 • Historia pewnej książki. Kazimierz Orłoś
 • Nazywałem się Marcin Dąbrowski. K. (Marcin Dąbrowski)
 • Kronika wsi Wejsuny (fragmenty z 1967 r.). Eugeniusz Bielawski

LITERATURA

 • Krutynia/Kruttinna. Zbigniew Chojnowski
 • Sonata księżycowa. Klemens Oleksik

PRZYRODA

 • O huraganach… Jak to dawniej bywało? Marek Taradejna, Dietmar Serafin
 • Huragan z 4 lipca 2012 roku. Marek Taradejna

SYLWETKI

 • „… Bezwzględny dla wrogów Polski Ludowej…” Sędzia Oswald Sznepf (1916-1998). Krzysztof Szwagrzyk
 • Mieczysław Szlachetko. Barbara Szulc-Cholnicka

MATERIAŁY

 • Materiały do bibliografii Ziemi Piskiej. Część ósma

AUTORZY „ZNAD PISY”

 

Galeria


 • Powiększ zdjęcie