Znad Pisy Nr 29

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Znad Pisy

Wydawnictwo poświęcone Ziemi Piskiej

Nr 29 – rok 2023

 

Cena 45 zł

Do kupienia w kasie Muzeum Ziemi Piskiej lub wysyłkowo (zamówienia mailem na adres mzppisz@wp.pl

 

Zespół Redakcyjny:

dr Aneta Agnieszka Karwowska – redaktor naczelna

Ryszard Wojciech Pawlicki

Łukasz Szymański

 

Recenzenci:

dr hab. Anna Sylwia Czyż

prof. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

dr Bartłomiej Dźwigała 

Instytut Nauk Historycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Rada Naukowa:

dr Alicja Dobrosielska 

Towarzystwo Naukowe Pruthenia 

prof. dr hab. Janusz Małłek 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

 

Typologia tytułu:

Mieczysław Kulęgowski

 

Na okładce:

Jezioro Wiartel, akwarela

 Sławomir Krajewski

Opracowanie graficzne i projekt okładki: 

bookidea


SPIS TREŚCI: 
 
Wprowadzenie
Aneta Agnieszka Karwowska
 
Kronika wydarzeń
Łukasz Szymański
 
Archeologia
Mirosław Janusz Hoffmann
Felix Ernst Preiser (1862–1921) i jego wkład w poznanie pradziejów ziemi piskiej
 
Historia
Robert Klimek
Domniemane miejsca kultu pogańskiego w okolicy dzisiejszego Pisza w źródłach, na starych mapach i w podaniach ludowych 
 
Alicja Dobrosielska
Petycja mieszkańców „Joansperga” do księcia Albrechta z sierpnia 1547 r., czyli o tym jak mieszkańcy Pisza o swoje prawa nie tylko do połowu ryb w XVI wieku walczyli 
 
Aneta Agnieszka Karwowska
Z dziejów wsi Wiartel 
 
Ryszard Wojciech Pawlicki
Z dziejów kościoła św. Jana Chrzciciela w Piszu, 1914–1950 

Anna Sylwia Czyż
Kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Piszu – luterańska ikonosfera jego architektury i wyposażenia 
 
Krzysztof Andrzej Worobiec
Prywatne muzea na Warmii i Mazurach – charakter, znaczenie, wykaz.
Studium przypadku: 20-lecie muzeum w Kadzidłowie
 
Felietowny 
Aneta Agnieszka Karwowska
Wstęp do felietonów 
 
Piotr Szatkowski
Jek mózi Grozek? O języku i systemie zapisu gawęd mazurskich Dietmara Serafina
 
Dietmar Serafin
Felietony
 
 
Poezja
Zbigniew Chojnowski
Wyszliśmy dopiero co
Wybiegłeś kątem
Kruki – czarne strzępy
Przelot żurawi nad Przykopem rano 2 lutego 2023
Tren leśny
Początek wiosny 2023
Tata na rowerze
 
Rybactwo
Stanisław Cios
Jętka ryboradka dziewicza Ephoron virgo (Olivier, 1791) i jej wykorzystanie w wędkarstwie w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem terenów w dorzeczach Niemna, Narwi i Bugu
i zwierząt wykryte na terenie Ziemi Piskiej i jej obrzeżach jako efekt postępujących zmian klimatycznych. Część II – owady i ptaki
 
Sprostowania
 
Materiały
Materiały do bibliografii Ziemi Piskiej. Część 22
 
Aurtorzy "Znad Pisy"