Wystawa przyrodnicza

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

W skład wystawy przyrodniczej wchodzą spreparowane okazy ptaków, ssaków, ryb oraz gadów, a całość uzupełniona jest eksponatami roślin pospolitych i ozdobnych. Są to okazy przyrody rodzimej, charakterystycznej dla Warmii i Mazur, ze szczególnym uwzględnieniem Puszczy Piskiej. Ponadto muzeum posiada trofea łowieckie. Do najciekawszych eksponatów z kolekcji ptaków wchodzących w skład działu przyrody zaliczyć można orła bielika, niezbyt licznie występującego na naszym terenie, ale również na terenie całej Polski, orlika krzykliwego, kormorany, bardzo interesujący okaz rybitwy czarnej należącej do gatunku mew, a także kilka rodzajów dzikich kaczek w tym kaczka krzyżówka, łabędź niemy, czapla siwa, perkozy, słonki, kraski, sowy, łyski, dzikie gołębie, bażanty, jastrzębie, brodźce, bataliony oraz cietrzewie. Muzeum piskie posiada wiele eksponatów ssaków. Należą do nich min. norki, kuny leśne, dziki, wilki, borsuki, sarny, łasice, jelenie, lisy oraz jenoty. Do największych okazów prezentowanych w muzeum należą jelenie, dziki i łosie. W muzeum znajduje się także kilka eksponatów ryb charakterystycznych dla wód mazurskich jezior. Całość kolekcji uzupełniona jest zielnikiem: zbiorem roślin ozdobnych oraz pospolitych występujących na terenie Puszczy Piskiej.

Pośród zbiorów poczesne miejsce zajmują możdżenie tura znalezione podczas budowy nowego mostu w 2009 roku. Wiek znaleziska określono metodą radio – węglową i oceniono na 3750 lat.

Galeria


  • Powiększ zdjęcie Wystawa przyrodnicza

    Wystawa przyrodnicza

  • Powiększ zdjęcie Wystawa przyrodnicza

    Wystawa przyrodnicza