Znad Pisy Nr 23

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Znad Pisy                                                                                                      

Wydawnictwo poświęcone Ziemi Piskiej

Nr 23 – rok 2017

 

Zespół Redakcyjny:

Ryszard Wojciech Pawlicki

Dietmar Serafin

Łukasz Szymański

 

Rada Naukowa:

dr Aneta Agnieszka Karwowska redaktor naczelna

dr hab. Anna Sylwia Czyż

dr Jerzy Kiełbik

 

Recenzenci:

prof. dr hab. Dominik Zamiatała

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

dr inż. Anna Długozima

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

dr hab. Katarzyna Chrudzimska–Uhera

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

dr hab. Konrad Bobiatyński

Uniwersytet Warszawski

dr Magdalena Żurek

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 

Projekt okładki

dr Aneta Agnieszka Karwowska

Typologia tytułu:

Mieczysław Kulęgowski

Na pierwszej stronie okładki:

Starorzecze Pisy z panoramą miasta (Fot. M. Truszkowski)

Opracowanie graficzne:

Sławomir Krajewski

Korekta:

Zespół

 

Spis treści:

Jerzy Marek Łapo

Kim jesteś „Babo”? O antropomorficznej rzeźbie kamiennej z Wejsun

 

Mirosław Rudnicki

Miod, bursztyn czy niewolnicy? O złotym wieku w pradziejach Mazur

 

Agata Trzop-Szczypiorska

Żelazne topory z Nadleśnictwa Wipsowo, pow. olsztyński, woj. warmińsko-mazurskie

 

Alicja Dobrosielska

Prusowie neofici na kartach średniowiecznych źrodeł (XI–XIII w.)

 

Grzegorz Białuński

Przywilej dla osady pod zamkiem w Piszu z 1367 r.

 

Bartłomiej Dźwigała

Przywilej na wolne rybołowstwo, myślistwo i bartnictwo nadany

mieszkańcom Pisza w 1367 r.

 

Marcel Knyżewski

Siedziba krzyżackich prokuratorow w Piszu a architektura warowna

zakonu krzyżackiego w Prusach

 

Sławomir Augusiewicz

Georg Treber w Piszu w 1647 r. Początki budowy „miasta-twierdzy”

 

Jerzy Kiełbik

Z dziejow obsady stanowisk w magistracie Pisza (Johannisburga)

w XVIII w.

 

Stanisław Achremczyk

„Gazeta Mazurska” i Mazurska Partia Ludowa

 

Ks. Marcin Pysz

Rys historii Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Piszu

 

Ks. Krzysztof Bielawny

Oblicze konfesyjne przed II wojną światową i po niej w byłych

Prusach Wschodnich

 

Wojciech Stawecki

O rybach, rybactwie i rybakach dawnych Mazur

 

Krzysztof Andrzej Worobiec

O kopaniu bursztynu w Puszczy Piskiej i Zielonej

 

Robert Marek Jurga

Schron bojowy Bw. 49 w Piszu – jeszcze jedno spojrzenie

 

Ewelina Grześkiewicz

Gwary mazurskie, czyli gwary polskie na terenie dawnych Prus Wschodnich.

Spojrzenie socjolingwisty i dialektologa

 

 

Izabela Lewandowska

Muzeum Ziemi Piskiej. Charakterystyka i pozyskiwanie zbiorow.

Część 1. Muzealia etnograficzne

 

Ryszard Wojciech Pawlicki

Przemiany narodowościowe i demograficzne pogranicza mazurskiego ze szczegolnym

uwzględnieniem powiatu piskiego w okresie stalinowskiej polityki narodowościowej

(1950–1956)

 

Jerzy Gromiec

Pisz w latach 60. XX w.

 

Jakub Knyżewski

Podroże ścieżkami pamięci. Relacje z podroży na Mazury byłych mieszkańcow powiatu

piskiego na łamach rocznika „Johannisburger Heimatbrief” z lat 1955–2014

 

Marek Truszkowski

Bajki znad Pisy

 

Aneta Agnieszka Karwowska

Mira Kreska – kobieta, ktora została legendą za życia / 316

 

Piotr Sikorski

Park miejski w Piszu – niechlubny początek ciekawego projektu

 

Adam Witkiewicz

Bartnictwo w Puszczy Piskiej

 

Jakub Knyżewski

Prusy Wschodnie w literackim zwierciadle – Anna Gajdis, Odległa Prowincja. Prusy

Wschodnie w prozie pisarzy niemieckich (1866 – 1945), Oficyna Wydawnicza ATUT –

Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2014, ss. 282

 

Ponadto:

Wprowadzenie Anety Agnieszki Karwowskiej

Wiersz nieznanego artysty

Kalendarium

Kronika Wydarzeń

Materiały do bibliografii Ziemi Piskiej. Część 16

Autorzy „Znad Pisy”

 

Znad Pisy Nr 23 można kupić w kasie Muzuem Ziemi Piskiej.