Znad Pisy Nr 27-28

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Znad Pisy

Wydawnictwo poświęcone Ziemi Piskiej

Nr 27-28 – rok 2022

 

Cena 70 zł

Do kupienia w kasie Muzeum Ziemi Piskiej lub wysyłkowo (zamówienia mailem na adres mzppisz@wp.pl

 

Zespół Redakcyjny:

dr Aneta Agnieszka Karwowska – redaktor naczelna

Ryszard Wojciech Pawlicki

Łukasz Szymański

 

Recenzenci:

dr hab. Anna Sylwia Czyż

prof. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie


Rada Naukowa:

dr Alicja Dobrosielska  

dr Jerzy Kiełbik

 

Typologia tytułu

Mieczysław Kulęgowski

 

Na okładce:

Tratwy na rzece Pisie. Przełom lat. 50 i 60. XX w.
Fot. ze zbiorów Muzeum Ziemi Piskiej

 

Opracowanie graficzne

Sławomir Krajewski


SPIS TREŚCI: 
 
Wprowadzenie
Aneta Agnieszka Karwowska
 
Kronika wydarzeń
Łukasz Szymański
 
Historia
Stanisław Achremczyk
Uwagi o ruchu regionalnym na Warmii i Mazurach
 
Georg Büschges, Sabine Grabowski, Laura Klesper, Jaqueline Linkamp, Christopher Mastalerz, Hannah Elena Nicklaus, Christoph Nonn, Bartłomiej Ondera, Silke Pape,
Dominik Pietruschka, René Respondek, Katrin Strassnick
Wilki – wiejskie opowieści cmentarza
 
Alicja Dobrosielska
O Piszu, księżnej mazowieckiej Annie Radziwiłłównie i rybach…
 
Ks. Marek Jodkowski
Losy świątyń ewangelickich na Warmii i Mazurach po 1945 roku
 
Aneta Agnieszka Karwowska
Sprawa pod kryptonimem „Drukarz”
 
Robert Klimek
Grodziska znad jeziora Śniardwy na nowożytnych mapach
Janusz Małłek
Parafie i duchowni luterańscy w starostwie piskim od XVI do początku XIX wieku
 
Ryszard Wojciech Pawlicki
Ochotnicza i obowiązkowa służba pracy w Trzeciej Rzeszy na przykładzie powiatu piskiego
 
Adam Płoski
Tartak Richarda Andersa w Rucianem-Nidzie
 
Adam Płoski
Kierownictwo władz samorządu terytorialnego Pisza w latach 1945-1990
 
Krzysztof Andrzej Worobiec
Krug, Gasthaus, Gasthof, Schankwirtschaft… – karczma, gospoda, zajazd, wyszynk… na Ziemi Piskiej
 
Poezja
Ewelina Grześkiewicz
Poezja Michała Kajki w perspektywie językoznawczej
 
Zbigniew Chojnowski
Wilhelm Michalczyk – mazurski pisarz ludowy z powiatu piskiego
 
Aneta Agnieszka Karwowska
Scenariusz spektaklu „Mazurska Opowieść, czyli jak do szkoły zdawano” – wstęp
 
Monika Wierzbicka
Mazurska Opowieść, czyli jak do szkoły zdawano
 
Wydarzenia
Aneta Agnieszka Karwowska
Noc Muzeów inna niż wszystkie
 
Wywiad
Aneta Agnieszka Karwowska
Człowiek bez przeszłości to człowiek znikąd
 
Przyroda
Marian Szymkiewicz, Elżbieta Szymkiewicz
Nowe gatunki zwierząt wykryte na terenie Ziemi Piskiej i jej obrzeżach jako efekt postępujących zmian klimatycznych. Część II – owady i ptaki
 
Sylwetki
Ryszard Wojciech Pawlicki
Ks. Edward Szendel (Schendel)
 
Materiały
Materiały do bibliografii Ziemi Piskiej. Część 20 i 21

 

Galeria


  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie